Extra: MandrakeUnreleased Materials Vol.2 (Re-lanzamiento)
Tipo: Álbum extra
Formato: CD
Fecha: 02.02.2006

Tracks:
01. MANDRAGORA
02. Tales From Pornographic Ocean
03. Nagare no Hate ni
04. Iri yō Hachi no Yūwaku

Unreleased Materials Vol.1 (Re-lanzamiento)
Tipo: Álbum extra
Formato: CD
Fecha: 02.02.2012

Track:
01. Kazari Mado no Dekigoto
02. Shūmatsu no Kajitsu
03. Okasareta Kyūden
04. Sakuran no Tobira

Unreleased materials Vol.2
Tipo: Álbum extra
Formato: CD
Fecha: 21.05.1997

Tracks:
01. MANDRAGORA
02. TALES FROM PORNOGRAPHIC OCEAN
03. Nagare no Hate ni
04. Iri yō Hachi no Yūwaku

Unreleased materials Vol.1
Tipo: Álbum extra
Formato: CD
Fecha: 25.03.1997

Tracks:
01. Kazari Mado no Dekigoto
02. Shūmatsu no Kajitsu
03. Okasareta Kyūden
04. Sakuran no Tobira